Menu figuur

Gegevens invullen

Surf naar webshop @ffligem om de gegevens van uw kinderen online te beheren.

Zitten uw gegevens nog niet in onze speelpleincomputer? Maak dan een account aan en versnel de inschrijvingen!